My Box

Temat: Spis ważniejszych telefonów w powiecie
Ważniejsze telefony:

Policja - 997

Straż Pożarna - 998

Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefon alarmowy do służb ratowniczych - 112

Pogotowie Energetyczne - 991

Pogotowie Gazowe - 992

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach - 077 407 97 00

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach - 077 407 97 23

Komisariat Policji w Zdzieszowicach - 077 4844 207

Posterunek Policji w Gogolinie - 077 4666 207

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach - 077 44 66 740

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach - 077 4661 515

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach - 077 4661 470

Powiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach - 077 4667 347

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach - 077 44 67 035

Szpital w Krapkowicach – Otmęcie (oddział wewnętrzny i pediatryczny) –077 44 67 570 - 572

Szpital w Krapkowicach ul. Kozielska (oddziały: chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy i noworodkowy – 077 44 03 100

Oddział Pomocy Doraźnej w Krapkowicach - 077 44 67 214

Posterunek Energetyczny w Krapkowicach - 077 4661 325

Posterunek Energetyczny w Zdzieszowicach - 077 4844 391

Posterunek Energetyczny w Strzeleczkach - 077 4668 109

Zakład Energetyczny w Strzelcach Opolskich - 077 461 32 21

Rozdzielnia Gazu w Krapkowicach - 077 4661 632

Telekomunikacja Polska S.A. w Krapkowicach – 077 4661 050

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Krapkowicach - 0774661 625

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krapkowicach:

- 077 40 74 333, 077 40 74 300 wew.333, tel. kom. 663 736 399 (w godzinach pracy Starostwa),

- 077 407 97 00, 077 407 97 10 (poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego - 077 4524 243, 077 4524 715, 0800 163 136 - bezpłatny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu – 077 401 63 00

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - 077 458 13 24 do 29

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oddział w Opolu - 454 40 21

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu - 077 44 26 900

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie - 077 461 34 85

Nadleśnictwo Prószków - 077 464 80 36

Opolski Urząd Wojewódzki – 077 4524 706, 077 4524 710

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego –077 4524 472, 077 4546 549
Źródło: nasze.krapkowice.net/viewtopic.php?t=16Temat: [6 sierpnia] V Festyn Rycerski w Bierkowicach
Program V Międzynarodowego Festynu Rycerskiego
Opole-Skansen 6-7 sierpnia’051. Przyjazd bractw: od piątku, 5 sierpnia
2. Wyjazd: do 8 sierpniaSobota, 6 sierpnia

godz. 10.00 – przegląd strojów
godz. 11.00 – zbiórka dowódców
godz. 11.30 – zbiórka bractw i przygotowanie do wymarszu i powitania
godz. 12.30 – rozpoczęcie turnieju bojowego
godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju łuczniczego
godz. 15.00 – zapasy rycerskie oraz rzut oszczepem
godz. 16.00 – bieg dam
godz. 16.30 – finał rzutu oszczepem
godz. 17.00 – finał zapasów
godz. 17.30 – finał turnieju bojowego
od 18.00 do 19.00 – przygotowania do bitwy
godz. 19.00 – bitwa
od 21.00 – uczta i wręczenie nagród

Niedziela, 7 sierpnia

godz. 11.00 – rozpoczęcie biegu rycerskiego
od 13.00 do 15.00 – gry i zabawy plebejskie
Potem tańce, hulanki i swawole

UWAGA!
Uczestnicy wywołani do poszczególnych konkurencji mają trzy minuty na zgłoszenie się i wzięcie udziału w zawodach. Jeśli tego nie uczynią, zostaną wyłączeni z rywalizacji.
W czasie trwania konkurencji będą odbywały się warsztaty taneczne i wróżbiarskie oraz występy artystyczne.
Regulamin
V Międzynarodowy Festyn Rycerski 6-7.08.2005 r.
Opole – Skansen

1. Bractwa rycerskie powinny przyjeżdżać do skansenu w piątek lub najpóźniej w sobotę przed południem. Swoje przybycie prosimy zgłaszać (nazwa bractwa + liczba osób) w recepcji skansenu.

2. Czas trwania imprezy: 6-7.08.2005 r.

3. Zgłoszenia wyrażające chęć uczestnictwa w naszej imprezie prosimy przesyłać do dnia 28.06.2005 r. na adres ewawawoczny@poczta.onet.pl lub efendi@neostrada.pl. Zgłoszenie powinno zawierać listę osób oraz nazwę Bractwa. Grupy zakwalifikowane otrzymają zaproszenia imienne.

4. Na terenie skansenu oraz obozu obowiązują stroje historyczne zgodne z przedstawianą przez grupę epoką.

5. Warunkiem dopuszczenia do turnieju będzie pozytywne zaliczenie przeglądu przez komisję strojów, dowodzoną przez Szambelana Andrzeja Smolińskiego (on na pewno nikomu nie przepuści). Przegląd odbędzie się w sobotę od godz. 10.00 w świetlicy dyrekcji skansenu. Po pozytywnym przejściu przeglądu, grupa otrzyma identyfikatory umożliwiające korzystanie z posiłków i napitków itp.

6. Bractwa obowiązkowo muszą posiadać glejt turniejowy.

7. Wszyscy uczestnicy winni stawić się na otwarciu festynu w strojach historycznych.

8. Noclegi w namiotach w dwóch obozach: historycznym i ......?? cywilnym??

9. Członkowie Bractw mogą palić tylko i wyłącznie w obozie cywilnym z dala od spojrzeń ludzi.

10. Każdy przyjeżdżający powinien posiadać miskę i kufel (najlepiej drewniane, gliniane lub metalowe) oraz sztućce. Nie wolno używać naczyń plastikowych.

11. Zegarki, telefony, makijaż i malowane paznokcie prosimy zostawić w domu.

12. Wszyscy biorący udział w Festynie ubezpieczają się na własny koszt.

13. W czasie trwania Festynu będzie powołana gwardia pod dowództwem Podskarbiego-Taty „Miętkiego” z prawem wydalenia z Festynu osób łamiących zasady regulaminów i ustaleń, oraz zachowujących się niegodnie.

14. Organizator zapewnia sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

15. Szczegółowe regulaminy konkurencji zostaną omówione w czasie odprawy z dowódcami Bractw w dniu 6.08. o godzinie 11:00 w budynku dyrekcji muzeum. Dowódcy powinni mieć ze sobą spis ludzi biorących udział w poszczególnych konkurencjach.

16. Ramowy regulamin może ulec zmianie.

17. Zapewniamy pole namiotowe, toalety, wodę do mycia, posiłki (bez ograniczeń czasowych i ilościowych) - od piątkowej kolacji do niedzieli - w tym wystawną ucztę.

Szybka decyzja - kto jedzie?
Źródło: nkgk.pl/forum/viewtopic.php?t=160